Felleskurs IKT-støttet læring

"Gjennom dette kurset skal studentene oppnå en grunnleggende forståelse av forholdet mellom IKT og læring historisk, samfunnsmessig, teoretisk og praktisk. Kurset legger grunnlaget for arbeidet i masterstudiet gjennom nettbaserte presentasjoner for og diskusjoner med medstudenter samt planlegging av individuell studieplan og pensum i samråd med mentor. Kurset gir i tillegg kompetanse til å undervise i hovedområdet Digital samtid i programfaget Informasjonsteknologi 1 i videregående skole."

Individuell pensumliste


Læringsteorier

Tittel Type Sideantall
Säljö, Roger. (2006). ”Læring og kulturelle redskaper. Om lærerprosesser og kollektive hukommelsen”. Bok 226 s.
Koschmann, T. (1996). ”Paradigm Shifts and Instructional Technology. An Introduction”.
I boken i Koschmann, T. (1996). ”CSCL: Theory and Practice of emerging paradigm”.
Artikkel 25 s.
Wenger, E., N. White, et al. (2009). ”Digital habitats: stewarding technology for communities”. Bok 227 s.
Samlet antall sider: 478

Kommunikasjon og nye medier

Tittel Type Sideantall
Buckingham, David (2008), ”Youth, identity, and digital media”. (Del I og del III skal leses). Bok 133 s.
Dalsgaard, C. and M. F. Paulsen (2009), ”Transparency in Cooperative Online Education”. Artikkel 17 s.
Bereiter, C., & Scardamalia, M. (2003), ”Learning to Work Creatively with Knowledge” Artikkel 23 s.
Tu, Chih-Hsiung and Marina McIsaac (2002), ”The Relationship of social Presence and Interaction in Online Classes”. Artikkel 20 s.
Siemens, George (2005), ”Connectivism: A learning theory for the digital age”. Artikkel 8 s.
Johannesen, M. (2012). ”The role of virtual learning environments in a primary school context: An analysis of inscription of assessment practices”. Artikkel 12 s.
Samlet antall sider artikler: 80

Utdanning og samfunn

Tittel Type Sideantall
Carm, Ellen & Leikny Øgrim (forthcoming), ”M-learning—a potential for women’s empowerment?” Artikkel 18 s.
Erstad, Ola (2007), ”Den femte grunnleggende ferdighet - noen grunnlagsproblemer”. Artikkel 12 s.
Østerud, Svein (red) (2009), ”Enter. Veien til en ikt-didaktikk”. Bok 228 s.
Enjolras, Bernard, R. Karlsen, K. Steen-Johnsen, D. Wollebæk (2013), ”Liker - liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet”. Bok 200 s.
Rasmussen, Terje (2007), ”Kampen om internett”. Bok 229 s.
Samlet antall sider: 687

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar