Masterstudium i IKT-støttet læring


Denne delen av hjemmesiden er laget i forbindelse med mitt masterstudie i IKT-støttet læring. Her vil jeg etterhvert publisere generelle refleksjonsnotater på tvers av kursene og min individuelle plan for hele studiet. Under hvert kurs vil du finne programplaner individuell pensumliste og arbeidskrav.  

Om studiet:

"Gjennom studiet skal studentene bli kompetente og kritiske ledere og samarbeidspartnere innen fagområdet. De skal kunne utvikle kreative løsninger for digitale læringsressurser innenfor skole og opplæring, forvaltning, organisasjoner og næringslivet. Spesielt skal de være kvalifisert for undervisning i IKT-fag i videregående skole." 
Kilde: Hioa.no


Individuell plan for studiet:


SemesterKurs
Høst 2013Felleskurs IKT-støttet læring
Høst 2013Vitenskapsteori og forskningsmetode
Høst 2013Sammensatte tekster for internett
Vår 2014Distributed Collaborative Learning
Vår 2014Project Management eller Masteroppgave
Høst 2014Objektorientert Programmering
Høst 2014Masteroppgave
Vår 2015Project Management eller Masteroppgave
Vår 2015Masteroppgave


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar